. .
:: HOME.
(home) Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
(home) > Projekty - hlavní stránka .
(home) > Publikce - hlavní stránka .
(home) menu:  [aktuality]  [projekty]  [lidé]  [cfb]
(home).. .
. cesta:    Home > Publikace > Překlady . .
.
.

----------

 

 

 

 :: Překlady 2000 - 2005

2001:

Fenomén jako filosofický problém.

Vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha, Oikúmené 2000. Sborník z mezinárodní konference k 90. výročí narození Jana Patočky, duben 1997


Edmund Husserl, Idea fenomenologie.

Překladatel M. Petříček a T. Dimter, v tisku.


Martin Heidegger, Interpretace Aristotelovy 9. knihy Metafyziky. O bytnosti a skutečnosti síly.

Překladatel I.Chvatík


G. Deleuze, F. Guattari, Co je filosofie?

Překladatel M. Petříček


E. Tugendhat, Přednášky o etice.

Překladatel J. Moural


H. Bergson, Vybrané texty.

Překladatel J. Čapek


P. Ricoeur, Filosofie vůle I.

Překladatel J. Čapek2002

Edmund Husserl, Ideje I.

Překladatel: Erazim Kohák, Josef Moural2003:

Edmund Husserl, Ideje II.

Překladatel: Erazim Kohák


Edmund Husserl, Logická zkoumání.

Překladatelé: F. Karfík, M. Petříček, P. Urban, V. Pokorný, R. Stehlíková, J. Čapek a K. Novotný2004:

Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání.

Překladatel: Marcela Sedláčková


J.-F. Lyotard, Putování.

Překladatel: M. Petříček


Rudolph Boehm, O rozdílu mezi bytností a podstatou v aristotelské ontologii. Fenomenologická interpretace 7. knihy Aristotelovy Metafyziky.

Překladatel: I. Chvatík 

 
   

nahoru


 
   

V případě technických potíží, nefunkčních odkazů, apod. kontaktujte prosím webmastera.

[design by karmi]