. .
:: HOME.
(home) Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
(home) > Projekty - hlavní stránka .
(home) > Publikce - hlavní stránka .
(home) menu:  [aktuality]  [projekty]  [lidé]  [cfb]
(home).. .
. cesta:    Home > Publikace > Monografie . .
.
.

----------

 

 

 

 :: Monografie 2000 - 2005

2000

Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchen. Texte aus dem Nachlaß, kritické vydání rukopisných textu Jana Patočky k fenomenologii. Ed. Helga Blaschek-Hahn a Karel Novotný, Karl Alber Verlag, Freiburg, München 2000, 320 S.


2001

Miroslav Petříček, Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce.

Hermann a synové, v tisku. [online verze v novém okně]


F. Karfík, Seele und Kosmos. Studien zur Philosophie Jan Patočkas.

 


K. Novotný, Le problème de la liberté dans la philosophie de Jan Patočka et ses sources françaises.

(doktorská práce na Universitě Paris XII – Créteil)


J. Moural, Metafilosofie v prvním Zkoumání D. Humea.

(doktorská práce)


P. Kouba, Smysl konečnosti.

 2002

E. Kohák, Myšlenka a čin. Fenomenologie jako filosofický nástroj praktického poznání.

 


J. Polívka, Úvod do fenomenologie.

 


J. Michálek, Filosofie výchovy na fenomenologických základech.

 2003:

I. Chvatík, Fenomenologický rozbor problému racionality. Komentář k Platonovu dialogu "Faidón".

 


A. Matoušek, Promluva abstraktního umění. Řeč abstraktního umění a abstraktní umění jako řeč.

 


J. Moural, Fenomenologie a skeptická tradice.

(habilitační práce)


Š. Špinka, Zjevování a logos u Platona ( Faidon, Faidros, Theaitetos, Sofistes).

 


L. Benyovszky, Prstenec. Rozvrh myslitelského postoje odhaleného pozdní Heideggerovou filosofií.

 


M. Petříček, Filosofické obrazy.

 2004:

H. R. Sepp, Erfahrung von Realität und Weisen ihrer Aufhebung bei Nietzche un Schopenhauer.

 


A. Matoušek, Čtyři studie o hermeneutice živého.

 


C. Říha, Vztah diskurzivity a vizuality.

(doktorská práce)


K. Novotný, J. Patočka a fenomenologie dnes.

 


M. Petříček, Průvodce po filosofii pro mírně nepokročilé.

 


M. Sedláčková, Průřez tvorbou franouzského filosofa M. Merleau-Ponty.

 2005:

A. Matoušek, Struktury světa jako struktury zjevování.

(doktorská práce)


P. Kouba, Základy hermeneutické ontologie.

 


K. Thein, Filosofický pohled na moderní vědu a techniku (pracovní název)

  
   

nahoru


 
   

V případě technických potíží, nefunkčních odkazů, apod. kontaktujte prosím webmastera.

[design by karmi]