. .
:: HOME.
(home) Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
(home) > Projekty - hlavní stránka .
(home) > Publikce - hlavní stránka .
(home) menu:  [aktuality]  [projekty]  [lidé]  [cfb]
(home).. .
. cesta:    Home > Publikace > 2001 . .
.
.

----------

 

 

 

 :: Publikace vydané a připravované v roce 2001

Monografie

 

Miroslav Petříček, Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce.

Hermann a synové, v tisku. [online verze v novém okně]


F. Karfík, Seele und Kosmos. Studien zur Philosophie Jan Patočkas.

 


J. Moural, Metafilosofie v prvním Zkoumání D. Humea.

(doktorská práce)


P. Kouba, Smysl konečnosti.

 Překlady

Fenomén jako filosofický problém.(již vyšlo)

Vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha, Oikúmené 2000. Sborník z mezinárodní konference k 90. výročí narození Jana Patočky, duben 1997


Edmund Husserl, Idea fenomenologie.

Překladatel M. Petříček a T. Dimter, v tisku.


Martin Heidegger, Interpretace Aristotelovy 9. knihy Metafyziky. O bytnosti a skutečnosti síly.

Překladatel I.Chvatík


G. Deleuze, F. Guattari, Co je filosofie?

Překladatel M. Petříček


E. Tugendhat, Přednášky o etice.

Překladatel J. Moural


H. Bergson, Vybrané texty.

Překladatel J. Čapek


P. Ricoeur, Filosofie vůle I.

Překladatel J. ČapekSborníky v edici Orbis Phaenomenologicus

Fenomén jako filosofický problém

Vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha, Oikúmené 2000. Sborník z mezinárodní konference k 90. výročí narození Jana Patočky, duben 1997


H. R. Sepp, H. Blaschek-Hahn (Hg.), Heinrich Rombach,

Sborník z konference v Praze 2000, Oikúmené Praha, Alber-Verlag, Freiburg


L. Hagedorn, H. R. Sepp (Hg.), Phänomenologie und Sozialphilosophie,

Sborník z konference v Praze 2000, Oikúmené Praha, Alber-Verlag, Freiburg


M. Fürst, J. Trinks (Hg.), Phänomenologie und Literatur

Sborník z konference v Praze 2000, ve spolupráci s Östereichische Gesellschaft für philosophischen Ost-West-Dialog, vyjde v nakladatelství Turia und Kant, Wien


I. Blecha, R. Cristin, H. R. Sepp, H. Vetter (Hg.), Zukunft Phänomenologie

Sborník z konference v Brně, Oikúmené Praha, Alber-Verlag, Freiburg


I. Blecha, R. Cristin, H. R. Sepp, H. Vetter (Hg.), Budoucnost fenomenologie

Sborník z konference v Brně, Oikúmené Praha


A. Matoušek, M. Šedina, M. Lyčka, P. Kouba, H. R. Sepp (ed.), Ročenka pro fenomenologii a filosofii náboženství. 

Zobrazit podle

typu:

roku:

abecedně:

jen vydané:

   

nahoru


 
   

V případě technických potíží, nefunkčních odkazů, apod. kontaktujte prosím webmastera.

[design by karmi]