. .
:: HOME.
(home) Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
(home) > Projekty - hlavní stránka .
(home) > Publikce - hlavní stránka .
(home) menu:  [aktuality]  [projekty]  [lidé]  [cfb]
(home).. .
. cesta:    Home > Publikace > Abecedně uspořádané . .
.
.

----------

 

 

 

 :: Publikace v letech 2000 - 2005 uspořádané abecedně

B


L. Benyovszky, Prstenec. Rozvrh myslitelského postoje odhaleného pozdní Heideggerovou filosofií.

 


H. Bergson, Vybrané texty.

Překladatel J. Čapek


I. Blecha, R. Cristin, H. R. Sepp, H. Vetter (Hg.), Zukunft Phänomenologie

Sborník z konference v Brně, Oikúmené Praha, Alber-Verlag, Freiburg


I. Blecha, R. Cristin, H. R. Sepp, H. Vetter (Hg.), Budoucnost fenomenologie

Sborník z konference v Brně, Oikúmené Praha


Rudolph Boehm, O rozdílu mezi bytností a podstatou v aristotelské ontologii. Fenomenologická interpretace 7. knihy Aristotelovy Metafyziky.

Překladatel: I. Chvatík
C


Fenomén jako filosofický problém.

Vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha, Oikúmené 2000. Sborník z mezinárodní konference k 90. výročí narození Jana Patočky, duben 1997


I. Chvatík, Fenomenologický rozbor problému racionality. Komentář k Platonovu dialogu "Faidón".

 
D


G. Deleuze, F. Guattari, Co je filosofie?

Překladatel M. Petříček
F


Fenomén jako filosofický problém(již vyšlo)

Vyd. I. Chvatík a P. Kouba, Praha, Oikúmené 2000. Sborník z mezinárodní konference k 90. výročí narození Jana Patočky, duben 1997


Eugen Fink (sborník)

 


M. Fürst, J. Trinks (Hg.), Phänomenologie und Literatur

Sborník z konference v Praze 2000, ve spolupráci s Östereichische Gesellschaft für philosophischen Ost-West-Dialog, vyjde v nakladatelství Turia und Kant, Wien
H


L. Hagedorn, H. R. Sepp (Hg.), Phänomenologie und Sozialphilosophie,

Sborník z konference v Praze 2000, Oikúmené Praha, Alber-Verlag, Freiburg


Martin Heidegger, Interpretace Aristotelovy 9. knihy Metafyziky. O bytnosti a skutečnosti síly.

Překladatel I.Chvatík


Edmund Husserl, Idea fenomenologie.

Překladatel M. Petříček a T. Dimter, v tisku.


Edmund Husserl, Ideje I.

Překladatel: Erazim Kohák, Josef Moural


Edmund Husserl, Ideje II.

Překladatel: Erazim Kohák


Edmund Husserl, Logická zkoumání.

Překladatelé: F. Karfík, M. Petříček, P. Urban, V. Pokorný, R. Stehlíková, J. Čapek a K. Novotný


Husserl heute (sborník)

 
K


Fritz Kaufmann - Texte aus dem Nachlass (sborník)

 

F. Karfík, Seele und Kosmos. Studien zur Philosophie Jan Patočkas.

 


E. Kohák, Myšlenka a čin. Fenomenologie jako filosofický nástroj praktického poznání.

 


P. Kouba, Smysl konečnosti.

 


P. Kouba, Základy hermeneutické ontologie.

 
L


J.-F. Lyotard, Putování.

Překladatel: M. Petříček
M


A. Matoušek, M. Šedina, M. Lyčka, P. Kouba, H. R. Sepp (ed.), Ročenka pro fenomenologii a filosofii náboženství.


A. Matoušek, Promluva abstraktního umění. Řeč abstraktního umění a abstraktní umění jako řeč.

 


A. Matoušek, Čtyři studie o hermeneutice živého.

 


A. Matoušek, Struktury světa jako struktury zjevování.

(doktorská práce)


Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologie vnímání.

Překladatel: Marcela Sedláčková


J. Michálek,ĘFilosofie výchovy na fenomenologických základech.

 


J. Moural, Metafilosofie v prvním Zkoumání D. Humea.

(doktorská práce)


J. Moural, Fenomenologie a skeptická tradice.

(habilitační práce)
N


Y. Nitta, H. R. Sepp (Hg.), Welt in der Phänomenologie

Sborník z konference v Praze 1999, v tisku, Oikúmené Praha, Alber-Verlag, Freiburg


K. Novotný, H. R. Sepp (Hg.), Die Münchener-Göttinger Phanomenologie

Sborník z konference v Praze 2000, Oikúmené Praha, Alber-Verlag, Freiburg


K. Novotný,ĘLe problème de la liberté dans la philosophie de Jan Patočka et ses sources françaises.

(doktorská práce na Universitě Paris XII – Créteil)


K. Novotný, J. Patočka a fenomenologie dnes.

 
P


Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchem.

Freiburg, Karl Alber Verlag 2000. Kritické vydání rukopisných textů z pozůstalosti Jana Patočky. Ed. Karel Novotný a Helga Blaschek-Hahn (Německo), Pavel Kouba, Ivan Chvatík a Ladislava Švandová.


Miroslav Petříček, Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce.

Hermann a synové, v tisku. [online verze v novém okně]


M. Petříček, Filosofické obrazy.

 


M. Petříček, Průvodce po filosofii pro mírně nepokročilé.

 


Phänomenologie und Asthetik (sborník)

 


Phänomenologie und Ethik (sborník)

 


Phänomenologie und Malerei (sborník)

 


J. Polívka, Úvod do fenomenologie.

 
R


P. Ricoeur, Filosofie vůle I.

Překladatel J. Čapek


Ročenka pro fenomenologii a filosofii náboženství.

 


C. Říha, Vztah diskurzivity a vizuality.

(doktorská práce)
S


M. Sedláčková, Průřez tvorbou franouzského filosofa M. Merleau-Ponty.

 


H. R. Sepp (Hg.), Phänomenologie und Sozialwissenschaft.

Sborník z mezinárodních konferencí ve Freiburgu a v Praze, 1999 a 2000. Praha, Oikúmené (Orbis Phänomenologicus), v tisku.


H. R. Sepp, T. Tani (Hg.), Zeit in der Phänomenologie I

Sborník z konference v Praze 1999, v tisku, Oikúmené Praha, Alber-Verlag, Freiburg


H. R. Sepp, H. Blaschek-Hahn (Hg.), Heinrich Rombach,

Sborník z konference v Praze 2000, Oikúmené Praha, Alber-Verlag, Freiburg


H. R. Sepp, Erfahrung von Realität und Weisen ihrer Aufhebung bei Nietzche un Schopenhauer.

 


Š. Špinka, Zjevování a logos u Platona ( Faidon, Faidros, Theaitetos, Sofistes).

 
T


K. Thein, Filosofický pohled na moderní vědu a techniku (pracovní název)

 


E. Tugendhat, Přednášky o etice.

Překladatel J. Moural
Z


Zeit in der Phänomelogie,

 


 

 
   

nahoru


 
   

V případě technických potíží, nefunkčních odkazů, apod. kontaktujte prosím webmastera.

[design by karmi]