II. letní škola fenomenologie CFB

13. 7. odpoledne příjezd (kolej gen. Svobody, Šmeralova 12, Olomouc)
18.30 večeře
19.30-22 …příprava (J. Patočka, asubjektivní fenomenologie) (kolej, studovna)
14. 7.

8-9 snídaně
9-12 Moural: vybrané problémy u Husserla a Heideggera (UP Olomouc, katedra filosofie, místnost č. 219)
12.30 oběd
15-18 Moural: vybrané problémy u Husserla a Heideggera
18.30 večeře
20-22 příprava (I. Chvatík, autenticita u Heideggera)

15. 7. 8-9 snídaně
9-12 Kliková: osoba ve fenomenologii
12.30 oběd
15-18 Kliková: osoba ve fenomenologii
18.30 večeře
16. 7. 8-9 snídaně
9-12 Kliková: osoba ve fenomenologii
12.30 oběd
15-18 Kliková: osoba ve fenomenologii
18.30 večeře
20-21.30 … příprava (E. Kohák, Srdce rozumné)
17. 7. 8-9 snídaně
9-12 Moural: : vybrané problémy u Husserla a Heideggera
12.30 oběd
15-18 Chvatík: autenticita u Heideggera
18.30 večeře
18. 7. 8-9 snídaně
9-12 Moural: vybrané problémy u Husserla a Heideggera
12.30 oběd
15-18 Kohák: srdce rozumné
18.30 večeře
20-21.30 … příprava (Kouba, Fenomén jako konflikt v bytí)
19. 7. 8-9 snídaně
9-12 Moural: vybrané problémy u Husserla a Heideggera
12.30 oběd
15-18 Kouba: fenomén jako konflikt v bytí
18.30 večeře
20. 7. 8-9 snídaně
9-12 Moural: vybrané problémy u Husserla a Heideggera