Letní škola fenomenologie 2003

Centrum fenomenologických bádání při UK Praha vyhlašuje 2. letní školu fenomenologie, konanou tentokrát v českém (případně též slovenském) jazyce. Škola je určena především pro studenty s vážným zájmem o fenomenologickou filosofii, kteří už o ní něco vědí a chtějí své porozumění konsolidovat, prohloubit a vytříbit (řekněme pro ty, kteří již u fenomenologie strávili 50 až 1 000 hodin). Mohou se hlásit i zájemci pokročilejší nebo méně pokročilí, ale program bude orientován především na tuto skupinu.

Škola se bude konat 12.-20. července 2003, účast na ní je bezplatná a zhruba patnácti účastníkům bude hrazen i pobyt, strava a učební texty. Denní program sestává ze dvou tříhodinových seminářů (ráno a odpoledne), na některé večery je chystán doplňkový program a jedno půldne bude asi místo práci věnováno výletu.

Program je zatím v jednání (jeho postupné upřesňování lze sledovat na webové stránce CFB, http://www.cfb.cuni.cz). Již dohodnuté kursy jsou:

Alice Kliková (FF UK Praha, Paris X – Nanterre): Hermeneutika osoby

Josef Moural (FF UK Praha): Vybrané problémy klasické fenomenologie

Krátkodobou účast k diskusi nad svými fenomenologickými texty zatím předběžně přislíbili Ivan Blecha (FF UJEP Olomouc) a Ivan Chvatík (Archiv Jana Patočky, Praha).

 

Účastníci budou mít příležitost předložit k diskusi (v rozsahu zhruba 25 minut) vlastní fenomenologické práce či projekty (nemusí všichni).

 

K přihlášení není třeba zvláštního formuláře, každá přihláška by však měla obsahovat:

- adresu ke korespondenci během dubna/května, poštovní nebo mailovou

- kde a co jste již z fenomenologie studovali

- zda byste měli zájem o předložení vlastního projektu.

Bude-li zájemců více než subvencovaných míst, asi Vás ještě požádáme o doporučující dopis a/nebo ukázku vlastního textu a o rozhodnutí, zda byste se účastnili i v případě nutnosti hradit náklady pobytu (kdo chce, může poslat rovnou).

 

Přihlášky zasílejte pokud možno do 15. dubna na adresu:

Josef Moural, CTS, Jilská 1, 110 00 Praha 1 nebo moural@cesnet.cz.

 

Těšíme se, že naše letní škola přispěje k rozeběhnutí rozhovoru mezi jednotlivými centry studia filosofie v ČR a SR, a s trochou štěstí i k vytvoření trvalejší komunity průběžné odborné diskuse a spolupráce.