. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: Karel Thein, PhD., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
____________________

thein@ff.cuni.cz


Pracovní náplň:

Zkoumání Husserlova a Heideggerova pojetí dějinnosti s ohledem na interpretaci filosofického kontextu vzniku moderní vědy;

Heidegerova reinterpretace dějin filosofie na základě nově chápané antropologie (semináře z let 1929-1930 "Základní pojmy metafyziky");

Kritický výklad Heideggerova pojetí techniky.

Výstup:

monografie:ĘFilosofický pohled na moderní vědu a techniku

 

::Curriculum Vitae:

Narozen 14. 10. 1961 v Hradci Králové

1983-87 studia na FF UK, obor knihovnictví a vědecké informace (PhDr. v říjnu 1987);

od listopadu 1987 ve Filosofickém ústavu ČSAV (aspirant, od r. 1990 výzkumný pracovník);

duben 1990, hostování na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.) v Paříži;

říjen 1990-červen 1994, doktorské studium na E.H.E.S.S., vedoucí doktorátu J. Derrida;

6.1.1995, obhajoba doktorské práce Le lien intraitable. Enquęte sur le temps dans la "République" et le "Timée" de Platon; členové poroty: J. Derrida, I. Hersant, R. Braque, N.-L. Cordero;

od října 1993 člen Ústavu filosofie a religionistiky na FF UK;

1997-1998 hostování na E.H.E.S.S.

 

::Monografie:

Le lien intraitable. Enquête sur le temps dans la "République" et le "Timée" de Platon vyjde v roce 2001 v nakladatelství Vrin, Paříž.

 

::Statě:

Violence et survie: note sur Walter Benjamin, in: Violence et traduction (Actes du Colloque de Melnik 7.-10. 5. 1993), sous la direction de Fabienne Durant-Bogaert, Sofia / Paříž, Sofita/Ecole des Hautes Etudes, 1995, str. 133-142 (ISBN 954-90105-1-1);

Foundation and Decay of Socrates' Best City ("Republic" IV, 499b-c, and Books VIII-IX), in: The Republic and Laws of Plato, Proceedings of the First Symposium Platonicum Pragense, ed. A. Havlíček a F. Karfík, Praha, Oikúmené 1998, str. 67-75 (ISBN 80-86005-74-7);

La décision de l'analogie. Remarque sur Derrida, lectueur de Platon, in: Revue Internationale de Philosophie (1998), č. 3, str. 377-396 (ISSN 0048-8143);

Založení a úpadek Sókratovy nejlepší obce ("Ústava", VI, 499 a knihy VIII-IX), in: Platónova "Ústava" a "Zákony". Sborník příspěvků z platónského symposia (4.4.-5.4.1997), usp. A. Havlíček, Praha, Oikúmené 1999, str. 59-67 (ISBN 80-86005-88-7);

L'exemple de Socrate. Les ébauches autobiographiques dans l'Apologie de Socrate écrite par Platon, in: L'animal autobiographique. Autour de J. Derrida, ed. M.-L. Mallet, Paris, Galiée 1999, str. 47-59 (ISBN 2-7186-0511-1);

Die Auffassung der menschlichen Person in der hipokratischen Medizin, in: Die Menschliche Person. Geschichte und Gegenwart des Personbegriffs, ed. M. Mráz a A. Slabý, Praha, Filosofia 1999, str. 43-52 (ISBN 80-7007-125-7);

Přirozenost duše a 'přirozenost celku' v dialogu "Faidros", in: Reflexe (1999), č. 19, str. 4.1-20 (ISSN 0862-6901).

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]