. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: MUDr. Štěpán Špinka, Dr., Ústav filosofie a religionistiky ____________________

stepan.spinka@volny.cz


Pracovní náplň:

1) Fenomenologie a Platónova filosofie

a) Platónské kořeny vybraných fenomenologických motivů;

b) Fenomenologické interpretace Platónovy filosofie a její kritika;

c) obrat k řeči jako klíčový motiv Platónovy filosofie a fenomenologie 20. století.

2) Zjevování a hierofanie

a) religiosní motivy a inspirace u pozdního Husserla a raného Heideggera;

b) zjevnost a skrytost jako konstitutivní prvky každého zjevování;

c) fenomenologické motivy ve fenomenologii náboženství“ 20. století.


Výstup:

monografie:ĘZjevování a logos u Platona (Faidon, Faidros, Theaitetos, Sofistes).

 

:: Vzdělání:

1996-1998ĘUniversita Karlova, Praha, Filosofická fakulta, doktorandské studium, titul Dr.

disertační práce: Dialog a analogie. Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela,

1992-1996ĘPalackého universita, Olomouc, Teologická fakulta, studium teologie

1979-1985ĘUniversita Karlova, Praha, Fakulta všeobecného lékařství, studium mediciny, titul MUDr.

 

:: Zaměstnání:

1997-ĘUniversita Karlova, Praha, Filosofická fakulta, Ústav filosofie a religionisitky, odborný asistent

1990-1997ĘUniversita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, odborný asistent, výuka filosofie

1985-1990Ęlékař internista

 

:: Statě:

"Plato im Dialog". Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera, in: Reflexe 18, Praha 1998, 2(1-38).

Dialog a analogie. Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela, disertační práce, FF UK, Praha Praha 1998.

Jeden a týž duch, v: L. Karfíková, Š. Špinka (vyd.): Pán a dárce života. Setkání s Duchem svatým v Novém zákoně a křesťanské tradici, CDK, Brno 1999, str. 110-121.

Psyche pasa athanatos (Die Unsterblichkeit der Seele und die Verähnlichung mit Gott), v: M. Mráz, A. Slabý (vyd.): Die menschliche Person. Geschichte und Gegenwart des Personbegriffs, Filosofia, Praha 1999, str. 31-41.

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]