. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: PhDr. Marcela Sedláčková, Filosofický ústav AV ČR
____________________

marcelasedlackova@quick.cz


Pracovní náplň:

V rámci projektu s Maison des Sciences de l'Homme pokračovat ve výzkumu vlivu německé fenomenologie na francouzskou filosofii, zejména koncem 20. a 30.let, sledovat její přijetí ve Francii a následný vývoj francouzské fenomenologie.

Výstupy:

monografie:ĘPrůřez tvorbou francouzského filosofa M. Merleau-Ponty. Učební text. Bude se opírat o komentovaný překlad vybraných textů a nejnovější interpretace francouzských filosofů.

Reedice (opravená) překladů dvou studií M. Merleau-Pontyho: Pochyby Cézannovy (přel.Kuba), Film a nová psychologie (přel. Sedláčková).

překlad:ĘMaurice Merleau-Ponty: Fenomenologie vnímání.

 

:: Curriculum Vitae:

Narozena 29. 5. 1947 v Praze.

Studium na Filosofické fakultě UK obor francouzština-čeština (dokončeno 1977);

1973-1977 asistentka oddělení dějin filosofie filosofické sekce Filosofického ústavu ČSAV;

1982 doktorát na katedře romanistiky FF UK;

1986-1989 odborný pracovník filosofické sekce (podkladové práce k současné francouzské filosofii, překlady);

1986-1989 mimořádné studium filosofie na FF UK;

1990 až dosud: vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR, 11000 Praha 1, Jilská 1 (oddělení pro dějiny současné filosofie), zaměření: současná franc. filosofie (především fenomenologie);

1991-1998 sedm studijních pobytů ve Francii, CNRS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Université Paris X, Sorbona I, IV; Maison des sciences de l'homme.

 

:: Pedagogická činnost:

1993/94 katedra filosofie FF UK, četba základního semináře (Maurice Merleau-Ponty - francouzsky)

1993 až dosud výuka na UK IZV - četba současných franc. filosofů (především fenomenologů)

 

:: Studijní pobyty:

1996 (leden, únor) - Maison des sciences de l'homme, pozvána na základě přijatého projektu - téma: Vliv německé fenomenologie na francouzskou filosofii.

1998 (únor, březen) - Maison des sciences de l'homme - pokračování výše uvedeného projektu, jehož výstupem by měla být publikace (nové pozvání jsem obdržela na květen 2000).

 

:: Symposia, konference, semináře:

1995 (říjen) - Paříž, pozvána na mezinárodní kolokvium k dílu M. Merleau-Pontyho, které organizovala Paris IV - Sorbonne, přednáška Ontologie světa u M. Merleau-Pontyho.

Průběžně: účast na seminářích CEFRESu

 

:: Ostatní:

Pražský zástupce pařížské Asociace Jan Hus, pořádání seminářů a přednášek franc. lektorů (FF UK, Pedagogická fakulta UK, IZV UK), koordinace pražských akcí pařížské Asociace se Vzdělávací nadací Jana Husa v Brně;

člen správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně.

 

:: Statě:

K dílu Emmanuela Lévinase, in: Filosofický časopis, 43 (1995), č. 4, str. 665-669;

Heidegger a Francie, in: Martin Heidegger a problémy myšlení, ed. M. Pauza, Praha, Filos. ústavu AV ČR 1996, str. 194-211;

Naléhavost odpovědnosti, in: Filosofický časopis 45 (1997), č. 2, str. 341-344.

 

:: Překlady:

J. Greisch, Rozumět a interpretovat ("Comprendre et interpréter"), Praha, Filosofický ústav 1995, 40 s.

J. Lyotard, Rozepře, ved. překl. kol. J. Pechar, Praha, Filosofia 1999, 324 s.

 

:: Ediční činnost:

Mezi řádky - Entre les lignes, ed. H. Hanreich, M. Sedláčková a P. Stehlíková, Praha, Filosofia 1999, 430 s.

 

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]