. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: PhDr. Věra Schifferová, CSc., Filosofický ústav AV ČR
____________________

VeraSchifferova@seznam.cz


Pracovní náplň:

Příprava edice Komeniologických studií III, v nichž bude uveřejněna komeniologická pozůstalost Jana Patočky. Studie o Patočkově výkladu Komenského filosofie, který přesahuje za úzce komeniologický rámec a je významným příspěvkem k dějinám evropského myšlení na počátku novověku. Spolupráce na projektu "Der andere Weg in die Moderne - Erschliessung des Nachlasses, editorische Probleme". Spolupráce při vyhledávání dosud nepublikovaných rukopisů J. Patočky.


Výstupy:

Statě zaměřené ke komeniologickému odkazu J. Patočky.

Edice:
J. Patočka, Komeniologické studie III. Komeniana z pozůstalosti.

 

:: Curriculum Vitae

Nar. 1959 v Praze. 1978-1983 studium filosofie a politické ekonomie na FFUK. 1984 titul PhDr.

Od 1984 odborná pracovnice v komeniologickém oddělení Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV. 1990 převedena s komeniologickým týmem do Filosofického ústavu. 1992 obhajoba kandidátské disertační práce Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky (této práci byla v r. 1993 udělena cena J. Hlávky).

Autorka statí o Komenského etice, o filosofickém základu Komenského irénismu, o Komenského filosofii výchovy a o Patočkově intepretaci Komenského filosofie. Editorka spisů Komenského a Komeniologických studií J. Patočky.

 

:: Statě:

Drei Bemerkungen zur Ethik Komenskýs, in: Acta Comeniana, sv. 32, Praha 1989, str. 33-39.

Komenský a Seneca, in: Studia Comeniana et historica, 20 (41), Uherský Brod 1990, str. 106-111.

Philosophische Grundlagen des Irenismus bei J. A. Comenius, in: Acta Comeniana, sv. 33, Praha 1991, str. 25-41.

Filosofická reflexe učitelského povolání u Komenského, in: Učitelé - šiřitelé myšlenek Jana Amose Komenského, Přerov 1992.

Patočkova interpretace Komenského, in: K filosofii Jana Amose Komenského, Krnov 1992, str. 50-60.

Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky, in: Comenius redivivus. Příspěvky k filosofii výchovy, Praha 1991, str. 17-96.

Komenského Mundus moralis, in: Po cestách naléhavosti myšlení, Praha 1993, str. 50-64.

Die ontologische Grundlagen der Pädagogik Komenskýs, in: Vierteljahrschrift für Wissenschaftliche Pädagogik, 1, 1993, str. 15-24.

K etickoteologickému aspektu Komenského irénismu, in: Studia Comeniana et historica, 24 (51), Uherský Brod 1994, str. 25-29.

Komenský (Comenius), Jan Amos, in: The Oxford Companion to Philosophy, Oxford 1995, str. 448-449.

Patočka, Komenský a současná škola, in: Učitelské listy, 8, 1998.

Vztah Komenský a Descartes v interpretaci Jana Patočky, in: Studia Comeniana et historica, 26 (55-56), Uherský Brod 1996, str. 381-390.


:: Edice:

Pansofia, Svět mravní - Komentář, in: J. A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. 2, Praha 1992, str. 249-263.

Poznámky k českému překladu: J. A. Komenský, První filosofie, in: Filosofický časopis, 40 (1), str. 125-133.

Jan Patočka, Komeniana z pozůstalosti, in: Studia Comeniana et historica, 24 (52), Uherský Brod 1994, str. 62-94.

Jan Patočka, Komeniologické studie I. Texty publikované v letech 1941-1958, in: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 9, Praha 1997.

Jan Patočka, Komeniologické studie II. Texty publikované v letech 1959-1977, in: Sebrané spisy J. Patočky, sv. 10, Praha 1998.

Poznámky k českému překladu: J. A. Komenský, Dveře věcí otevřené (1643), in: Studia Comeniana et historica 29 (62), Uherský Brod 1999, str. 214-225.

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]