. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: Mgr. Cyril Říha
____________________

riha@cts.cuni.cz

 Cyril Říha (foto)

:: Curriculum Vitae:

Narozen 5.11.1975 v Praze

1990-94   gymnázium Korunní, obor: matematika

1994-2000   magisterské studium jednooborové filosofie na FF UK ukončené SZZK a obhajobou diplomové práce na téma: Četba Listu Hérodotovi (Epikúrova fyzika)

1998-99   spolupráce s Pražským domem fotografie, galerií U Řečických

1999-2000   externí práce v Archivu Jana Patočky

duben-říjen 2000   zaměstnán v Archivu J. Patočky v CTS UK (společném pracovišti FF UK a AV ČR)

červenec-září 2000   zahraniční stáž: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien, v rámci tříletého projektu „Der andere Weg in die Moderne , zpracování textů z pozůstalosti J. Patočky

od října 2000   interní doktorandské studium na FF UK, obor: systematická filosofie, projekt: Diskurzivita versus vizualita

Zaměstnán na poloviční úvazek jako vědecký pracovník v CFB, projekt: Vztah smyslového vnímání a jazyka ve filosofii a umění.

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]