. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: PhDr. Jiří Polívka
____________________

Pracovní náplň:

Postavení fenomenologie jako základní discipliny, resp. metody filosofie (philosophia prima) ve vztahu k tradičnímu pojetí filosofie jako ontologie, resp. teorie poznání. Pojetí fenomenologie u E. Husserla a jeho žáka M. Heideggera.

Výstup:

monografie:ĘJ. Polívka, Úvod do fenomenologie

 

:: Curriculum Vitae:

Narozen: 12. 11. 1939 Praha

1963 absolvoval studium na Filosofické fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy, oborĘfilosofie - matematika, specializace: logika;

1967 rigorozní zkoušky - titul PhDr.;

1968 absolvoval na studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK, obor matematika, specializace: matematická analýza;

1963-69 pracoval na katedře filosofie PřF UK;

1969-80 pracoval na katedře matematické logiky a základních matematických struktur na MFF UK;

1968-77 žákem prof. Jana Patočky;

1980 propuštěn z MFF UK v důsledku politické persekuce;

1980-89 pracoval v různých dělnických profesích;

1990-93 pracoval na katedře matematické logiky a filosofie matematiky na MFF UK; přednášel fenomenologii a základy metafyziky na MFF a FF UK;

1993-Ędosud pracuje na Ústavu pro filosofii a religionistiku FF UK jako odborný asistent; přednáší fenomenologii, metafyziku a dějiny středověké filosofie.

 

:: Statě:

Intentionalität und Transzendenz, in: Intentionalität, Werke, Kunst - Husserl, Ingardem, Patočka, Praha, Filosofie 1995, str. 32-39.

Arriagas Kontinuumlehre, in: Rodrigo de Arriaga - Philosoph und Theologe, Praha, Karolinum 1998, str. 65-85.

 

:: Překlady:

M. Heidegger, Novověká matematická přírodní věda (vyjmuto z přednášky Die Frage nach dem Ding), in: Scientia-Philosophia (1994), č. 6, str. 76-112. (ISBN 80-7111-013-2);

O čtveru protikladů, in: Texty ke studiu dějin středověké filosofie, ed. S. Sousedík, Praha, Univerzita Karlova 1994, str 95-135.

E. Gilson, Bůh a filosofie, překl. M. Calda, překlad opravil J. Polívka, Praha, Oikúmené 1994, 77 s.

 

:: Ediční činnost:

Jan Patočka, Úvod do fenomenologie, Praha, Oikúmené 1993;

Jan Patočka, Tělo, společenství, jazyk svět, Praha, Oikúmené 1995.

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]