. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: PhDr. Miroslav Petříček jr., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
____________________

petricek@ff.cuni.cz

Miroslav Petříček (foto)

Pracovní náplň:

Hlavním záměrem projektu je zkoumat fenomenologii v širším kontextu druhé poloviny 20. století. Problém lze formulovat takto: Jakou formou je fenomenologie přítomna ve filosofickém myšlení po Husserlovi, Finkovi či Merleau-Pontym?

Obecné analýze vztahů mezi fenomenologií a současnou francouzskou filosofií bude věnována kniha, zabývající se ranými texty Deleuze, Derridy a Lyotarda (Filosofický empirismus). V tisku je již kniha o vztahu vizuality a textu ve filosofii (Průvodce po filosofii pro mírně nepokročilé) a kniha Filosofické obrazy (ve spolupráci s malířem Rudolfem Fialou).

S tímto tématem jsou těsně spjaty i plánované překlady (G. Deleuze, Co je filosofie? A J.-F. Lyotard, Putování).

Výstupy:

monografie:ĘFilosofické obrazy

Průvodce po filosofii pro mírně nepokročilé

překlady:ĘEdmund Husserl: Idea fenomenologie.

Edmund Husserl: Logická zkoumání

G. Deleuze: Co je filosofie?

J.-F. Lyotard: Putování

 

:: Curriculum Vitae

Narozen v r. 1951. Od roku 1971 do 1977 studoval soukromě u Jana Patočky. V roce 1990 obdržel titul Mgr. Na FFUK, doktorát 1998. 1992-1995 vyučoval na Středoevropské universitě v Praze, 1992 stipendium ve Vídni (Institut für die Wissenschafen vom Menschen). Na FFUK od roku 1991 (Ústav pro filosofii a religionistiku). Působí rovněž jako překladatel. Externí přednášky na AVU. Specializace na současnou francouzskou filosofii o vztahy mezi filosofií a uměním.

Cena: Výroční cena Akademie věd 1990 (spolu s I. Chvatíkem, P. Koubou, J. Vítem a R. Paloušem) za přípravu samizdatové edice děl J. Patočky

 

:: Monografie:

Úvod do (současné) filosofie, 4. vyd., Praha, Herrmann a synové 1997.

 

:: Statě:

Řád, jinak řečeno chaos, in: Svět a divadlo 4/1995;

Prostor, virtualita a vyloučené třetí, in: Svět a divadlo 6/1995, str. 4-13;

Teige: Fenomenologie umění a problém estetiky, in: Český surrealismus 1929-1953, Praha 1996, str. 430-437;

Text, kterým jsme, čili informel a kvanta, in: Umělec/Artist, 1/1997, str. 26-27;

Vícehlasé rozptýlení / Dispersion polyphonique, in: Limes Europae, Revue internationale bilingue des sciences sociales, 1/1997, str. 45-70, Bratislava, Montpellier;

Síť čili tělo bez orgánů, in: Filosofický časopis 1/1998, str. 67-72;

Filozofický překlad, in: Filosofický časopis 4/1998, str. 605-612;

Hermeneutika a dekonstrukce, in: Filosofický časopis 5/1998, str. 731-740;

Die Bedeutung der Phänomenologie, in: Mesotes (Das Phänomen und die Sprache), Turia und Kant, Wien 1998, str. 62-68.

Globální šachy, in: V. Bělohradský, J. Gogola aj., Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti, Praha, G plus G 1999, str. 149-160. ISBN 80-86103-28-5;

Si licet comparare. Globální skutečnost, marginalita, in: Mezi okrajem a centrem. Studie z komparatistiky, Praha, Centrum komparatistiky FF UK 1999, str. 36-43. [Sborník vznikl jako součást hlavního výzkumného záměru na FF UK "Srovnávací poetika v multikulturním světě" (CEZ: J 13/98:112100005.]

Axiomatické základy deleuzovského prostoru, in: Hranice (ve) filmu, Praha, Národní filmový archiv 1999, str. 9-14;

Skutečnost v obraze, obraz ve skutečnosti, in: České umění 1900-1990. Ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. (Katalog výstavy), Praha 1996, str. 15-25;

Mukařovský and Deconstruction, in: Jan Mukařovský and the Prague School, Potstdam, Universität Potsdam - Ústav pro českou literaturu AV ČR 1999, str. 62-68;

Karel Teige: Art between Phenomenology and Structuralism, in: E. Dluhosch, R. Švácha (eds.): Karel Teige/1900-1951, Cambridge / London, The MIT Press 1999, str. 324-337.

 

:: Překlady:

V. Descombes, Stejné a Jiné (Le mème et l'autre), Praha, Oikúmené 1995;

E. Lévinas, Totalita a nekonečno (Totalité et infini), Praha, Oikúmené 1997.

M. Merleau-Ponty, Viditelné a neviditelné (Le visible et l'invisible), Praha, Oikúmené 1999.

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]