. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

 

:: Karel Novotný, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR
____________________

novotnyk@beba.cesnet.cz

člen Centra pro fenomenologická bádání od 1.2.2001 do 31.5.2001

 

 

:: Curriculum Vitae:

Narozen 11. 1. 1964 v Ústí nad Labem.

Gymnasium v Lovosicích, maturita na gymnasiu v Kolíně v roce 1982.

Od roku 1983-1989 studium na Filosofické fakultě UK Praha, ukončeno diplomem. Téma diplomové práce: Fichtovo Vědosloví jako završení Kantova programu transcendentální dedukce.

Od ledna 1990 do července 1992 magisterské studium oborů filosofie a politická věda na Katholische Universität Eichstätt. Téma magisterské práce Geschichtlichkeit und Freiheit. Die Auseinandersetzung mit dem Problem des Historismus im frühen Werk von Martin Heidegger und Jan Patočka. Ukončeno dosažením gradu Magister Artium na jaře 1997.

Od roku 1997 doktorské studium na Universitě Paris XII - Créteil a zároveň na FF UK Praha. Téma doktorské práce: Natürliche Welt und Geschichte. Zu zwei Hauptthemen der Philosophie Jan Patočkas

 

:: Úvazky a pedagogická činnost:

Od září 1992 spolupracovník Archivu Jana Patočky při Filozofickém Ústavu AV ČR, který se stal v roce 1993 součástí Centra pro teoretická studia společného pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy.

Od r. 1992 do 2000 výuka na Filosofické fakultě UK.

Od 1.2.2001 do 31.5.2001 badatel v Centru fenomenologických bádání

Od 1.6.2001 zaměstnanec Česko-německého fondu budoucnosti

 

:: Zahraniční stáže:

Leden až červen 1995 badatelský pobyt v Paříži díky stipendiu Nadace Roberta Schumana na téma "Jan Patočka a jeho francouzské zdroje"

Tři šestiměsíční pobyty v Paříži v rámci zmíněného doktorského studia na Université Paris XII - Créteil na základě stipendia vlády Francouzské republiky, tzv. "bourse en cotutelle".

20. 11. - 20. 12. 1999 výměnný studijní pobyt v Centre des Etudes Phénoménologiques při Université Catholique Louvain-la-Neuve (Belgie).

1.7. – 31.12. 2000 studijní pobyt v Institut für die Wissenschaften vom Menschen Wien, Junior Fellow Program 

 

:: Statě:

Historicité et alterité. La philosophie de l'histoire chez Jan Patočka entre 1934 et 1954, in: Journal for Human Studies I (1998), str. 21 - 35. Vyšlo rovněž italsky v překladu T. Nastri in: L’heredita philosophica di Jan Patočka. A vent´anni dalla comparsa, vyd. D. Jervolino, Napoli 1999, S. 109-130

L'Esprit et la subjectivité transcendantale. Sur le status de l'époché dans les premiers écrits de Jan Patočka, in: Etudes phénoménologiques 25 (1999), str. 23 - 37.

Erscheinung des Ganzen. Jan Patočkas phänomenologische Philosophie der 30 Jahren, in: Jan Patočka Bibliographie - Texte - Dokumente, vyd. H. R. Sepp, L. Hagedorn, Praha a Freiburg/München, Oikúmené a Verlag K. Alber 1999, str. 136 - 169.

Innere und äußere Freiheit. Zur Autonomieauffassung bei Kant, in: CTS Report 1999/15, 31 s.

Die Transzendentalität der Welt. Epoché und Reduktion bei Jan Patočka. V tisku (in: R. Kühn, M. Staudigl (Hg.), Epoché und Reduktion, Alber Verlag Freiburg 2002).

Struktur des Erscheinens und endliche Freiheit. Einführung zu den Texten des Bandes. Předmluva ke knize: Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchem. Texte aus dem Nachlaß, vyd. Helga Blaschek Hahn a Karel Novotný. Alber Verlag Freiburg/München 2000, str. 5-38.

Phänomenologie, Zukunft und Geschichte der Ideen bei Patočka. Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Co-Referat an der Konferenz Der andere Weg in  die Moderne am 25. November 2000 Wien, IWM Patočka Archiv Wien, 5 S.

Geschichte Europas als Problem. Jan Patočkas doppeldeutiges Verhältnis zum Geist Europas, In: Proceedings of Junior Visiting Fellows Conference of the IWM (2000), Vol. XI Extraordinary Times, Stephen Dawson, Jyoti Mistry, Thomas Schramme (Hrsg.) IWM, Vienna 2001 [Publiziert auf dem Web www.iwm.at]

Das Problem des Erscheinens als solchen bei Jan Patočka, vyjde v aktech konference Zukunft Phänomenologie, (Olomouc 17.-20. 11. 2000), a v české verzi téhož sborníku Budoucnost fenomenologie, vydavatelé: I. Blecha, R. Cristin, H. R. Sepp, H. Vetter, oba sborníky mají vyjít v r. 2002.

Europa und Nacheuropa in der philosophischen Reflexion Jan Patočkas, vyjde ve sborníku Phänomenologie und Sozialwissenschaften, H. R. Sepp und L. Hagedorn (Hrsg.), vyjde v: Verlag Karl Alber Freiburg/München 2002

Přirozený svět a dějiny, vyjde ve sborníku Milanovi Sobotkovi k 70. narozeninám, má vyjít v r. 2002


 

Účast na edicích:

 

- Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchen. Texte aus dem Nachlaß, H. Blaschek-Hahn und K. Novotný (Hrsg.), Karl Alber Verlag, Freiburg, München 2000, 320 S.

- Jan Patočka Sebrané spisy, sv. III, Oykoymenh Praha 2002

- Jan Patočka, Bibliografie 1928-1997, Praha 1997, 350 S.

 

 

Překlady:

 

- I. Kant, Zum ewigen Frieden, in: I. Kant, K věčnému míru, O obecném rčení : Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi, Oikoymene, Praha 1999, pp. 7-51.

- překlady třech příspěvků (Paul Ricoeur, Jocelyn Benoit a Laszlo Tengelyi) z konference Fenomén jako filosofický problém, Oykoymenh Praha 2000.

- z češtiny do němčiny (s Helgou Blaschek-Hahn): Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchen. Texte aus dem Nachlaß, H. Blaschek-Hahn und K. Novotný (Hrsg.), Karl Alber Verlag, Freiburg, München 2000, cca 200 S.

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]