. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: RNDr. Josef Moural, Filosofická fakulta UK
____________________

moural@cesnet.cz

 Josef Moural (foto)

Pracovní náplň:

Původní badatelská činnost, soustředěna především na následujících pět témat:

a) metafilosofie u Husserla, raného Heideggera a Patočky: vývoj vztahu mezi představou o záměrech filosofie a prostředcích k jejich dosahování u uvedených tří myslitelů;

b) husserlovská fenomenologie a skepse;

c) časovost a historicita u Husserla, raného Heideggera a Patočky;

d) fenomenologické interpretace antické (především Platón a skepse) a novověké (především skeptická tradice a Hume) filosofie;

e) fenomenologická ontologie civilizace (v návaznosti na Heideggera a Searla)

Organizace dvou konferencí (ke skepsi a ontologii civilizace)

Vedení letních škol fenomenologie.

Výstupy:

monografie: Metafilosofie v prvním Zkoumání D. Humea. (doktorská práce)

Fenomenologie a skeptická tradice. (habilitační práce)

překlad: Ernst Tugendhat: Přednášky z ulice

 

:: Curriculum Vitae :

Narozen: 25. 12. 1957.

Akademické gymnasium Praha 1973-1977;

studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK 1977-82;

do r. 1989 se zúčastňoval soukromých filosofických seminářů;

r. 1990 dosažení titulu RNDr. v oboru matematika, UK;

postdoktorandský studijní pobyt - Oxford University (Wolfson College);

1987-93 vědecký pracovník Filosofického ústavu Akademie věd ČR;

od r. 1991 vědecký pracovník Centra pro teoretická studia, UK;

od r.1993 Research Assistant (with R. Rorty), University of Virginia, Charlottesville, U.S.A.

od r. 1993 vyučuje na ÚFAR UK;

1996/7 Visiting Lecturer, Dept. of Philosophy, King's College, London.

 

:: Statě:

Time in Languages - a Transdisciplinary View, in: CTS-Report, 1995, č. 6, str. 97-116.

Intencionalita, in: Jiří Večerník, Alena Vodáková (eds.), Sociologický slovník, sv. 1, Praha, Academia 1996, str. 439.

Czechoslovakia, in: Lester Embree et al. (eds.), Encyclopedia of Phenomenology, Dordrecht, Kluwer 1997, str. 123-128.

Metafyzika dnes, in: Kritický sborník 17 (1997/98), č. 4, str. 20-24.

Dvě poznámky o 'scientismu', in: Jiří Fiala, Ivan Chvatík (eds.), Transdisciplinární gratulovník k šedesátinám Ivana M. Havla, Praha 1998, str. 345-352.

The Question of the Core of Patočka's Work: Phenomenology, History of Philosophy, and Philosophy of History, in: CTS-Report, 1999, č. 5, 8 s.

Scientismus, Osudy jednoho pojmu (u nás i v cizozemí), in: Kritický sborník XVIII, č.4, s. 7-18.

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]