. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: RNDr. Jiří Michálek, katedra Filosofie přírodních věd PřF UK
____________________

Jiří Michálek (foto)

Pracovní náplň:

1. Fenomén živého mezi Kantem a Schellingem.

2. Filosofie výchovy na podkladě fenomenologických analýz lidského bytí.

3. Heiddegerovo myšlení po "obratu" (recenze Heideggerových děl vydávaných v edici sebraných spisů).

Výstup:

monografie:ĘFilosofie výchovy na fenomenologických základech.

 

:: Curriculum Vitae:

Narozen 9. 2. 1941 v Rakovníku. V roce 1964 absolvoval přírodovědeckou fakultu UK [prom.chemik]. V roce 1965 byl přijat jako aspirant na katedru filosofie přírodovědecké fakulty UK, kde se zaměřoval na filosofické problémy přírodních věd. Kandidátskou práci však již nemohl obhajovat, neboť katedra po srpnu 1968 přestala fungovat. V roce 1975 byla vytvořena zvláštní komise, která vyšetřovala jeho politické postoje, bylo mu zakázáno učit a v roce 1977 byl donucen z univerzity odejít. Hlavním důvodem byl jeho dlouholetý těsný vztah k prof. Patočkovi a k řadě dalších pozdějších signatářů Charty 77. Do celého jednání vstoupila též StB, která ho vyslýchala a dodala materiály zmíněné vyšetřovací komisi.

ĘPotom pracoval dva roky (1977-1979) jako dělník v Balírnách obchodu ve Vysočanech. V letech 1979-1989 pracoval v oddělení dětské a dorostové psychiatrie OÚNZ v Praze 9 jako odborný pracovník. V roce 1984 ukončil státní zkouškou tříleté dálkové studium psychopedie na univerzitě v Olomouci. V prosinci 1989 požádal rektora UK o rehabilitaci, obdržel jeho omluvný dopis a k 1. dubnu 1990 byl přijat na nově vytvořenou katedru filosofie přírodních věd na přírodovědecké fakultě, kde působí dosud.

ĘPovažuje se za žáka prof. Patočky a věnuje se především fenomenologii. Zaměřuje se na myšlení M. Heideggera po "obratu" a na problematiku koexistence a filosofie výchovy u E. Finka.

ĘOd obnovení činnosti Filosofické jednoty v roce 1990 byl do roku 1998 členem jejího předsednictva a v roce 1994 byl členem Centrální etické komise ministerstva zdravotnictví.

ĘV říjnu 1994 obhájil kandidátskou disertační práci z filosofie na filosofické fakultě UK.

 

:: Monografie:

Co je filosofie? 2. opr. a rozš. vyd., Praha, Oikúmené 1995.

Topologie výchovy, Praha, Oikúmené 1996.

 

:: Statě:

Ontologie výchovy, in: Reflexe (1995), č. 13, str. 3.1-3.13.

Výchova a filosofie, in: Pedagogika (1995), č. 2, str. 110-113.

Fenomén těla, in: Nejen o pohybu a těle, ed. M. Hogenová, Praha 1996, str. 101-106.

Výchova a koexistence, in: Sókratés (filosofie, výchova, vzdělání), Liberec 1997, str. 22-34.

Divoši v lavicích? in: dtto, str. 13-21. Vyšlo též in: Reflexe 1997, č. 17, str. 6.1-6.10.

Slova na prašných cestách, in: Logos a svět, Praha, Oikúmené 1997, str. 158-160.

Údiv a zdrženlivost, in: Údiv a zdrženlivost, ed. J. Michálek, Praha, Oikúmené 1999, str. 7-34.

 

:: Kritiky a polemiky:

V přátelském nesouhlasu, in: Kritický sborník (1995), 4, str. 62-64.

Všechno do jednoho pytle? in: Vesmír 77 (1998), č. 6, str. 344.

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]