. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: Alice Kliková
..........

klikova@cts.cuni.cz


:: Vzdělání:

Od září 2001: Získání stipendia Francouzské vlády pro doktorské studium pod dvojím vedením v oboru Filozofie. Pro francouzskou část studia přijetí na Universitu Paris X, Nanterre pod vedením prof. Jean-Michel Salanskise. Téma doktorské práce: La compréhension et l être au monde.

1997-2000: Ph.D. v oboru matematika, MFF UK. Studium a vývoj adaptivních metod v mechanice tekutin.

2000: Udělení titulu RNDr. na MFF UK.

Od roku 1997: Magisterské studium oboru Integrální studium člověka na FHS UK, zaměření na filozofickou antropologii.

1992-1997: Mgr. v oboru matematika. Studium na MFF UK, obor numerická matematika.


:: Vědecké pobyty a stipendia:

2000: Udělení Ceny Josefa Hlávky nadací Nadání za disertační práci Finite Volume Method for the Compressible Flow.

2000-2001: Udělení stipendia institutu CEFRES (Centre fran_ais de recherche en sciences sociales de Prague) na roční studium v oblasti filozofické antropologie a hermeneutiky.

1999: Mimořádné stipendium děkana MFF UK za vědecké výsledky.

1998: Stipendium udělené Evropskou komisí pro účast na fóru Young European s Forum Europe X ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo.

1998: Čestné uznání Ministra školství České republiky „Talent 97 za vědeckou práci v oblasti přírodních věd.

1998: Stipendium udělené Francouzskou vládou na půlroční studijní pobyt na Universitě Aix-Marseille, Francie. Práce na řešení problémů mechaniky tekutin.

1997: Mimořádné stipendium děkana MFF UK za diplomovou práci.

1990, 1991: Stipendijní studijní pobyty na osmiletém gymnáziu v Neuwiedu, Německo.


:: Znalosti jazyků:

Angličtina, francouzština, němčina, ruština.


:: Další aktivity:

Od července do prosince 2000: Mluvčí iniciativy Impuls 99.

Od roku 1999: Spoluorganizátorka několika debatních setkání určených především pro studenty a mladé lidi na aktuální témata (vzdělávání a vysoké školy v ČR, vstup ČR do Evropské Unie, telekomunikace, regionální samospráva, komunikace občanů s jejich politickými zastupiteli, hodnotový systém české společnosti).

Od roku 1998: Členka Studentského klubu při Centru teoretických studií.


:: Dosavadní praxe:

Od října 2000: Vědecký pracovník Centra fenomenologických bádání, společného pracoviště FF UK a AV ČR.

Od února 2001: Vedení kurzu Úvod do hermeneutiky na Fakultě humanitních studií, Universita Karlova v Praze.

Od 1995: Pravidelná spolupráce s firmou BENZ HMB Czech, a.s., vývoj řídících systémů pro papírenský průmysl. Člen představenstva od r. 1997, místopředseda představenstva od r. 2000.:: Seznam publikací

J. Felcman, A. Kliková : Error indicators for hyperbolic problems, proceedings of Actual problems in Fluid Dynamics 97, Institute of thermomechanics, Praha, 1997.

A. Kliková : Adaptive methods for the solution of partial differential equations and applications in fluid dynamics, diplomová práce, Praha, 1997.

A. Kliková : Adaptive methods for the Euler equations, Annual Doctoral Conference, Praha, 1998.

A. Kliková : Adaptive methods for Euler and Navier-Stokes equations, Metz, France, ZAMM 1999.

A. Kliková M. Feistauer, J. Felcman : Adaptive methods for problems of fluid dynamics, In: Proc. of the XIIIth Summer School Software and Algorithms of Numerical Mathematics, I. Marek (ed), Západočeská universita, Plzeň, 1999, 141-156. ISBN 80-7082-566-9.

A. Lízrová: Finite volume method for the numerical solution of the compressible Euler equations, proceedings of the conference IMAMM 95, Plzeň, 1995.

M. Feistauer, A. Kliková : Adaptive finite volume - finite element techniques for compressible flow. Proc. of the conf. ECCOMAS2000, Barcelona, 2000.

V. Dolejší, M. Feistauer, J. Felcman, A. Kliková: Error estimates for barycentric finite volumes combined with nonconforming finite elements applied to nonlinear convection – diffusion problems, Appl. Math., 2000.

M. Feistauer, V. Dolejší, J. Felcman, A. Kliková, M. Rokyta : Numerical schemes for nonlinear convection--diffusion problems. Theory and applications. In: Proc. of the XIIIth Summer School Software and Algorithms of Numerical Mathematics, I. Marek (ed), Západočeská universita, Plzeň, 1999, 51-74. ISBN 80-7082-566-9.

M. Feistauer, V. Dolejší , J. Felcman, A. Kliková: Adaptive mesh refinement for problems of fluid dynamics, proceedings of Actual problems in the fluid dynamics 99, V. Uruba (ed.), Institute of Thermomechanics, Praha, 1999, 53-60. ISBN 80-85918-52-8.

M. Feistauer, A. Kliková : Error estimates of combined finite volume - finite element schemes for nonlinear convection-diffusion problems. HYP2000, Magdeburg, 2001.

A. Kliková, M. Feistauer : Adaptive mesh refinement for the compressible Euler and Navier-Stokes equations, HYP2000, Magdeburg, 2001.

A. Kliková, M. Feistauer : Adaptive mesh refinement and computation of drag and lift coefficients for problems in fluid dynamics. Premiére conférence franco-tch_que sur la mécanique des fluides mathématique, CIRM, Marseille, France, 2001.

A. Kliková : Občanská společnost a čeští poslanci, Nová Přítomnost, leden 2000.

A. Kliková : La tâche d herméneutique, překlad dvou textů Paula Ricoeura připravených pro publikaci v nakladatelství Filosofia.

A. Kliková : V čem tkví problém české vědy , Akademický Bulletin, únor 2001.


:: Další prezentace:

A. Kliková : Numerical mathematics and philosophical anthropology, poster na Young European's Forum Europe X, Frankfurt am Main, 9.-12.9. 1998.

A. Kliková : Error indicators for Euler and Navier-Stokes equations, seminar on the European summer school Multiscale approaches for Partial Differential Equations, Marseille, 31.5.-12.6. 1999.

A. Kliková : Error indication for Euler and Navier-Stokes equations, Seminář na institutu IRPHE, University Aix-Marseille II, Marseille, France, 17.5. 1999 .

Účast na kongresu Pragmatique et complexité, Programme Européen Modélisation de la Complexité Aix-en-Provence, 17.-18.6. 1999.

A. Kliková : Adaptive Methods for Compressible Fluid Flow, poster a prezentace na konferenci GAMM NMFM, Kirchzarten, Německy, 28. -29. 9. 1999.

A. Kliková : Adaptivity in fluid dynamics, seminář na Akademii věd ČR, Praha, 18.2. 2000.

A. Kliková : Principe mathématique et herméneutique : deux approches du réel, seminář na Université Aix-Marseille II, březen 2001, v rámci Evropského programu Erasmus.

A. Kliková : Matematické modelování přírodních dějů, seminář v Centru teoretických studií, leden 2001, Praha.

A. Kliková: Méthodologie des sciences humaines et des sciences naturelles, přednáška v institutu CEFRES, Praha, duben 2001.

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]