. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: Ing. Ivan Chvatík
____________________

chvatik@cts.cuni.cz

 Ivan Chvatík (foto)

Pracovní náplň:

Současná krize racionality viděná prizmatem fenomenologicko-hermeneutické reinterpretace pojetí ideality. Rozum a zkušenost. Vysoké, nízké a matematické v rozumu. Předteoretická racionalita.

Výstupy:

monografie:ĘFenomenologický rozbor problému racionality. Komentář k Platonovu dialogu Faidon.

překlady:ĘM. Heidegger, Interpretace deváté knihy Aristotelovy Metafyziky. O bytnosti a skutečnosti síly.

R. Boehm, O rozdílu mezi bytností a podstatou v aristotelské ontologii. Fenomenologická interpretace sedmé knihy Aristotelovy Metafyziky.

 

:: Curriculum Vitae

Narozen 15. 9. 1941 v Olomouci. Absolvent Fakulty jaderné fyziky ČVUT, 1964. Do 1989 technik výpočetního střediska. 1968 aspirant na FFUK u Jana Patočky. Po nuceném penzionování Jana Patočky v r. 1972 aspiranturu přerušil a věnoval se organizování Patočkových bytových seminářů. Bezprostředně po Patočkově smrti r. 1977 ukryl jeho filosofickou pozůstalost. Do 1989 vydal v samizdatu 27 svazků Archivního souboru prací Jana Patočky, za což v roce 1990 obdržel se svými spolupracovníky cenu ČSAV za rok 1989. Před r. 1989 vedl filosofické bytové semináře, organizoval tajné návštěvy zahraničních filosofických hostů. V lednu 1990 založil Archiv Jana Patočky při Filosofickém ústavu ČSAV. Od té doby je vedoucím tohoto archivu a řídí vydávání děl Jana Patočky (zatím 13 knih v různých nakladatelstvích a první 4 svazky Sebraných spisů). Od jara 1990 rovněž vládním zmocněncem pro založení Středoevropské univerzity. Až do zrušení její pražské pobočky v r. 1997 tajemníkem Pražské nadace pro Středoevropskou univerzitu. Na podzimu 1993 rozšířil Archiv Jana Patočky na Kabinet pro teoretická studia a spojením tohoto Kabinetu s Centrem pro teoretická studia při Univerzitě Karlově vytvořil s Ivanem M. Havlem Centrum pro teoretická studia - společné pracoviště UK a AV ČR. Od té doby zástupcem ředitele tohoto Centra. V roce 1997 obdržel pamětní medaili Jana Patočky, kterou AV ČR vydala "u příležitosti 90. výročí narození a 20. výročí úmrtí Jana Patočky ... k ocenění výsledků práce českých a zahraničních vědců".

 

:: Statě:

Jan Patočkas Betrachtungen über die Krise Europas, in: CTS-Report Ę1999, č.7, 13 s. [Předneseno na Konferenci "La Fenomenologia e l'Europa Attuale", Trieste 22. - 25. 11. 1995.]

Jan Patočka sulla crisi dell'Europa, in: La fenomenologie e l'Europa. Napoli 1999, str. 287-303.

Schwierigkeiten mit der Eigentlichkeit. in: H. Vetter (Hrsg.): Siebzig Jahre "Sein und Zeit". Wiener Tagungen zur Phänomenologie 1997. Frankfurt am Main, Berlin, New York, Paris, Wien, 1999, str. 165-174. "Reihe der Österreichischen Gesellschaft für Phänomenologie, Bd. 3." [Předneseno na stejnojmenné konferenci ve Vídni, prosinec 1997.

Wie sind wir Sterblichen unsterblich? Jan Patočka und die Sorge für Seele. in: CTS-Report 1999, č. 20, 15 s. [Přednáška na konferenci "Bildung als Grundlage europäischer Identität. Denkwege mit Eugen Fink und Jan Patočka", Freiburg i. Br. 1999.]

Aisopu ti geloion. Ein Fragment aus dem Kommentar zu Platons "Phaidon". in: CTS-Report Ę1999, č. 22. [Předn. na mezinárodním symposiu "Platónův dialog Faidón", Praha, 20. - 23. 10. 1999.]

Konfliktní řešení konfliktu v bytí. Kacířství oběti u Jana Patočky. (Praha 2000),Ęin: CTS-Report 1999, č. 4. [Přednáška na konferenci "Phänomenologie und Politik" v CTS v dubnu 2000.]

 

:: Překlady:

M. Heidegger, Co je metafyzika. Praha, OIKOYMENH 1993, 86+187+54 s.

M. Heidegger, Bytí a čas. spolu s P. Koubou, J. Němcem, M. Petříčkem, Praha, 1996, 477 s.

M. Heidegger, Fenomenologická interpretace k Aristotelovi. in: Fil. čas. 1996, 1, 9 - 44.

I. Schüssler, Pobyt a bytí u Martina Heideggera. in: Reflexe, 14-15 (1995), str. 37 s.

H.-G. Gadamer, Text a interpretace. in: Report of the CTS (Praha 1998), č. 2.

 

:: Ediční činnost:

17 svazků díla Jana Patočky (spolu s P. Koubou)

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]