. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

 

:: Jakub Čapek


......................


- odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky na FFUK v Praze,
narozen 26. 12. 1972


Životopis

1987 - 1991: Střední průmyslová škola stavební Děčín, obor vodní stavby
1991 - 1997: studium filosofie a historie na FFUK v Praze
1994 - 1995: studium filosofie a historie na univerzitě ve Vídni
prosinec 1995, květen 1998: studijní pobyty na univerzitě v Tübingen
1997 magistr filosofie a historie, diplomová práce "Pojetí fenoménu u Eugena Finka"
od roku 1997 doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky na FFUK v Praze, obor systematická filosofie
od roku 1998 doktorand v Lille III (doctorat en cotutelle Praha - Lille III), od 2000 v Paříži-X Nanterre
květen 2001 - obhajoba disertační práce "Le temps dans la décision - la décision dans le temps (Le probleme de la décision chez Bergson, Heidegger, Sartre et Ricour)", školitelé Pavel Kouba a Jean-Michel Salanskis (konzultant Fréréric Worms)
od roku 2001 odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky na FFUK v Praze


Publikace


Přítomnost a diference, Filosofický časopis, 1998/5
Vnímání času raně novověkého válečníka a dvořana Jindřicha Hýzrla z Chodů, Český lid 1997/2
Einige Fragen zu Finks Philosophie der Erziehung, CTS-99-02s, 1999
Pojetí fenoménu u Eugena Finka, Reflexe 21/2000
Poznámka k Bergsonovu pojetí metafyziky, Kritický sborník 1999/2000

Překlady:


Eugen Fink, Bytí, pravda, svět, OIKOYMENH, Praha 1996
Bernhard Waldenfels, Znepokojivá zkušenost cizího, OIKOYMENH, Praha 1998
spolupřekladatel (hlavní překladatel: Jan Sokol): H.G. Gadamer, Člověk a řeč, OIKOYMENH, Praha 1999.
spolupředkladatel, Fenomén jako filosofický problém, sborník, OIKOYMENH, Praha 2000
Paul Ricour, Filosofie vůle I. Fenomenologie svobody, OIKOYMENH 2001

 

Zaměření:


· fenomenologie a hermeneutika 20. století
· základní otázka: jak se jeví pole lidské praxe očima fenomenologie a hermeneutiky? (reflexe spjatá s pojmy jako je jednání, rozhodování, motivace, determinace, situace apod.)

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]