. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., Ústav filosofie a religionistiky FF UK
......................

fms@fhs.cuni.cz


Pracovní náplň:

Cílem projektu je vstup do nového myslitelského postoje odhaleného pozdní Heideggerovou filosofií. Představit "myšlení bytí" jako nejvlastnější typ filosofické tematizace.

Výstup:

monografie:ĘPrstenec. Rozvrh myslitelského postoje odhaleného pozdní Heideggerovou filosofií.

 

:: Curriculum Vitae:

Narodil jsem se 22. 11. 1958 v Sokolově. Zde jsem dokončil v roce 1978 gymnázium a téhož roku zahájil studium filosofie a politické ekonomie na FFUK v Praze. Studium jsem ukončil v roce 1983. V letech 1983-84 jsem absolvoval vojenskou presenční službu a na podzim 1984 nastoupil jako asistent na katedře filosofie VŠE v Praze, kde jsem již v závěru studia byl na studijním pobytu. Do roku 1986 jsem zde vedl semináře z filosofie, od té doby do r. 1990 výhradně kurzy z logiky. V roce 1986 jsem dosáhl titulu PhDr. V  letech 1990-93 jsem na témže pracovišti vyučoval filosofii a logiku, v r. 1992 jsem dosáhl titulu CSc. Na podzim 1993 jsem byl na základě konkursu přijat na UFaR FFUK Praha a zde pracuji dodnes. Zabývám se problematikou zvl. ontologicky orientovaných filosofií.

 

:: Monografie:

Problém bytí v Hegelově filosofii. Studie k dějinám bytí, Praha, Karolinum 1999, 99 s.

Filosofická propedeutika, díl I, (ved. kolektivu autorů), Praha, Sofis 1998, 308 s.

 

:: Statě:

'Ego cogito' a transcendence pobytu, in: K filosofii R. Descarta, AOEC (1996), č. 5, str. 47-64;

Dvě cesty za bytností záporu ve fundamentální ontologii, in: Reflexe (1998), č. 18, str. 6.1-6.24;

Negativita a vrženost, in: Filosofický časopis 47 (1999), č. 3, str. 357-372;

Dějinnost bytí a problém počátku, in: Problém dějinnosti ve filosofii 20. století, Ústí n. Labem 1999, str. 18-26.

 

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]