. .
:: Home.
. Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
.. .
.. .
............. menu:  [publikace]  [projekty]  [lidé] [cfb]
............... .
. . . . .
.
.  submenu: . .
.

Centrum fenomeno-
logických bádání


Jilská 1
Praha 1
111 00
Česká Republika

tel.: (+420 2) 2222 0671

(+420 2) 2222 0672

fax.: (+420 2) 2222 0653

e-mail.:
cfb@cts.cuni.cz

www.:
www.cfb.cuni.cz

 

. .
. ......... . .
 

Archiv aktualit

:: 16.-18. Oktober: XII. Internationales Kolloquium: Phänomen Europa, AV ČR

[Podrobnosti]


:: CFB společně s FHS UK pořádá seminář "K Heideggerovu pojetí počátku", který vede Doc. Ladislav Benyovszky.

Cílem semináře je získání představy o Heideggerově pojetí "počátku" (der Anfang, der erste Anfang), a to podle jednotlivých významových konstelací (epoch): FYSIS, IDEA, ENERGEIA, actualitas - Wirklichkeit, Gestell, Gefahr - Kehre.
Tento seminář, který úspěšně probíhal v letním semestru 2003, pokračuje v zimním semestru 2004.

Další setkání se uskuteční v úterý 21. října v 17:30 hod. v CFB, Husova 4.

Na programu bude pokračování výkladu o epoše "skutečnost-actualitas-Wirklichkeit" a přechod k epoše "Gestell".


:: 14.-15. November: XIII. Internationales Kolloquium: Phänomenologie und Systemtheorie, CTS

[Podrobnosti]

:: 12.-20. července 2003 se uskuteční 2. Letní škola fenomenologie, účast na ní je bezplatná a zhruba patnácti účastníkům bude hrazen i pobyt, strava a učební texty. Přihlášky zasílejte pokud možno do 15. dubna na adresu:
Josef Moural, CTS, Jilská 1, 110 00 Praha 1 nebo na e-mail moural@cesnet.cz.

více informací


.--


:: 5. - 7. května se uskuteční XII. Mezinárodní kolokvium "Phänomenologie und Gewalt". Pořádáno ve spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíně. Referenti: Lars Friedrich (Berlin), Harun Maye (Berlin), Stefan Nowottny (Wien), Dr. Michael Staudigl (Wien), Daniel Tyradellis (Berlin), Dr. Thomas Weitin (Berlin), Prof. Dr. Klaus R. Scherpe (Berlin)

Podrobnosti a program | Details and program:

 

:: 25. dubna se uskuteční 24. Workshop.

Podrobnosti a program | Details and program:

 

:: 28. března se uskuteční 23. Worskhop. Referenti: Dr. Ludger Hagedorn (Mainz), Ing. Ivan Chvatík (Prag), Dr. Sandra Lehmann (Wien), Prof. Dr. Paulo Pinto (Rio de Janeiro), Dr. Christian Rabanus (Wiesbaden), Dr. Silvia Stoller (Wien)

více informací

program v PDF


6. prosince proběhne 22. Workshop.


The philosophical "Organization of Phenomenological Organizations" (O.P.O.) was established in Prague, November 9th, 2002 at the meeting of representatives of 59 phenomenological organizations from all around the world. The meeting took place at the conference "Issues Confronting the Post-European World" dedicated to the Czech philosopher Jan Patočka (1907- 977).

View Press Release.


Centrum fenomenologickych bádání Prag — Workshops und Kolloquien 2002/2003


Art & Fenomen — Interconnections between Contemporary Art and Philosophy; the international exhibition at Charles University / March 28th — April 20th, 2002

:: Issues Confronting the Post-European World
A conference dedicated to Jan Patočka (1907-1977) on the occasion of the founding of the Organization of Phenomenological Organizations (OPO), Prague, November 6-10, 2002.
Download program of the conference in PDF


:: Konference "Bergson et la phénoménologie". Prague, 31. octobre - 2. novembre 2002


:: Noví členové CFB:
Na základě výběrového řízení z roku 2001 nastoupil po absolvování stipendijního pobytu ve Švýcarsku a v USA od 1. července 2002 doktorand Petr Kouba a tito doktorandi:
Petr Urban od 1. 8. 2002
Jan Palkoska od 1. 8. 2002
Martin Světlík od 1. 9. 2002
Robert Kanócz od 1. 9. 2002


:: Mezinárodní konference "Nietzsche a fenomenologie", původně plánovaná na rok 2001 se uskuteční 19. - 22. září 2002 v Katolické akademii ve Freiburgu i. Br. ve spolupráci s "freiburger dialogen", "Nietzsche-Gesellschaft" a s "Fenomenologickým centrem v Tokyu".


:: Konference "Bergson a fenomenologie", původně plánovaná na rok 2003 se bude konat od 31. října až do 2. listopadu 2002 ve francouzském ústavu CEFRES v Praze.


:: Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení
v Centru fenomenologických bádání na dvě místa vědeckých pracovníků pro doktorandy nebo absolventy doktorského
studia v oboru fenomenologické filosofie a směrů, které z ní vyšly. Kvalifikační předpoklady: ukončené VŠ vzdělání a
znalost minimálně dvou cizích jazyků. Předpokládaný nástup 1.7.2002. Přihlášky se strukturovaným životopisem, doklady o vzdělání a praxi, bibliografii vědecké publikační činnosti
přijímá do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení personální oddělení UK FF, nám. Jana Palacha 2, 116 38
Praha 1. Uveřejněno v deníku MF DNES dne 28. 5. 2002.

:: Výstava výstava obrazů a plastik umělců - Rieko Kimura (Tokyo), Anna Matoušková (Praha) a Hans van Look (Freiburg) se z technických důvodů bude konat v rámci konference OPO od 8.lis- topadu do 1. prosince .

:: Michael Staudigl z Vídně, který napsal a obhájil doktorskou práci o "Horizontu u Husserla", jakožto host CFB povede na téma "Horizont u Husserla" pravidelné semináře v místnosti CTS v Celetné ve středu odpoledne v 16:00 .

:: 13. - 16. května 2002 / 13. bis 16. Mai 2002 se v pražském Karolinu uskuteční X. Mezinárodní kolokvium pod názvem "Fenomenologie a umění - Phänomenologie und Kunst". Při této příležitosti bude možné zhlédnout inscenaci filosofické divadelní hry Hanse Rainera Seppa "Říše stínů, Husserl a Heidegger o času, životě a smrti / schattenreich, Husserl und Heidegger über die Zeit, das Leben und den Tod".

:: IX. mezinárodní kolokvium s názvem "Patočka a filosofie renesance/Jan Patočka und die Philosophie der Renaissance", která se uskutečňuje v rámci společného projektu s IWM ve Vídni, se bude konat 18. - 20. dubna 2002 ve vile Lanna v Praze,viz. podrobný program.

:: POZOR!!! 20. mezinárodní workshop pod názvem "Tübinger Arbeitskreis Phänomenologie und Hermeneutik" se bude konat 5.-6. dubna 2002 v CFB.
:: Město Turnov a Gymnázium Turnov si Vás dovolují pozvat na vzpomínkový pořad věnovaný významnému turnovskému rodákovi, filosofovi a učiteli Prof. Janu Patočkovi v pátek 22. března 2002 v 15 hodin v Galerii Okresního muzea Českého ráje . Viz. program. .


:: Ústav filosofie Univerzity Friedricha Schillera v Jeně, Ústav filosofie a religionistiky FF UK Praha a Centrum fenomenologických bádání Praha si Vás dovolují pozvat na prezentaci knihy

František Tomáš Bratránek:
Neue Bestimmung des Menschen
podle rukopisu z let 1840-1841 vydali
Klaus Vieweg (Jena) a Jaromír Loužil (Praha)

Prezentace se uskuteční ve středu 6. 3. v 19.00 hodinv Centru fenomenologických bádání, Praha 1, Husova 4, třetí patro.

:: ZENTRUM FÜR PHÄNOMENOLOGISCHE FORSCHUNG/Centrum fenomenologických bádání

19. Workshop

7.12.2001, Místo konání/Ort: CTS, Husova 4

13.00 Jagna Brudzinska (Köln)

Der Trieb und die Sinnkonstitution Phänomenologie und Psychoanalyse im Dialog

14.30 Přestávka/Pause

15.00 Asuka Suehisa (Wuppertal)

Stimmung und Transzendenz beim frühen Heidegger

16.30 Přestávka/Pause

17.00 Mirko Wischke (Halle)

Nietzsche über das Rätsel der Wertsetzung

:: ZENTRUM FÜR PHÄNOMENOLOGISCHE FORSCHUNG

lädt Sie ein zu einem offenem Seminar mit anschliessendem Gespräch

Es spricht

Doz. Dr. Christian Iber
(Freie Universität Berlin)

über

Theodizeeproblematik in Schellings Freiheitsschrift

Das Seminar findet statt am Mittwoch, den 5. December 2001 um 16:45 Uhr an der Philosophischen Fakultät Nám. Jana Palacha, 2. Etage, No.225.

:: CENTER FOR THEORETICAL STUDY
&
ZENTRUM FÜR PHÄNOMENOLOGISCHE FORSCHUNG

lädt Sie ein zu einem offenem Seminar mit anschliessendem Gespräch

Es spricht

Prof. em. Frithjof Rodi
(Ruhr-Universität Bochum)

über

Die Artikulation des Eindrucks
Über die Bedeutung der reflektierenden Urteilskraft für das Projekt einer hermeneutischen Logik

Das Seminar findet statt am Dienstag,
den 20. November 2001 um 17.00 Uhr im CTS, Husova Strasse 4, 3. Etage.

:: Knihy:

Vážení kolegové a kolegyně, dovolujeme si vám oznámit, že vyšla kniha E. Husserla, Idea fenomenologie a dva texty J. Patočky k problému fenomenologie. Přel. M. Petříček a T. Dimter. Praha 2001.


.--

:: Uspořádané konference

Logos - Aletheia - Praxis. Heidegger deutet Aristoteles. Mezinárodní konference za účasti 8 zahraničních referentů, Praha -Karolinum, 10. - 12. 5. 2001. S podporou Volkswagen-Stiftung.
· Offene Seele - harmonische Welt. Die frühe Neuzeit in der ideengeschichtlichen Reflexion Jan Patočkas. Mezinárodní kolokvium, Praha - Karolinum, 22. - 24. 3. 2001, za účasti 11 zahraničních hostů. Ve spolupráci s vídeňským IWM.

Smyslovost v Husserlově fenomenologii. Mezinárodní workshop, CFB, Praha, 6. 4. 2001, hosté: M. Diaconu (Wien), A. Noor (Jerusalem), D. Thiel (Wiesbaden), I. Copoeru (Cluj-Napoca). S podporou Volkswagen-Stiftung.


.--

:: Přednášky:

Člen CFB Karel Novotný proslovil v Paříži na pozvání Université Paris VII v květnu 2000 cyklus 3 přednášek s názvem Le platonisme négatif de Jan Patočka .


Entre rupture et création: le double sesn de la vie. F. Worms, Francie, přednáška u příležitosti obhajoby doktorské práce J. Čapka. Ve spolupráci s CEFRES, Praha 29. 5. 2001.


R. Barbaras, Francie, proslovil přednášku u příležitosti obhajoby doktorské práce J. Čapka na témaVie et intentionnalité perceptive. Ve spolupráci s CEFRES, Praha 29. 5. 2001.


Le principe mathématique et le principe herméneutique: deux approches du réel. Členka CFB Alice Kliková proslovila přednášku na universitě Aix-Marseille II, Francie, 19.3 - 24. 3. 2001, v rámci evropského projektu Erasmus - Sokrates - mobilita učitelů.

 


.--

:: Obhajoby:


Dne 30. 5. 2001 obhájil svou doktorskou práci mladý člen CFB Jakub Čapek, který absolvoval svá doktorská studia v rámci spolupráce University Karlovy a Université Paris X, Nanterre (tzv. "doctorat en cotutelle") pod názvem Čas v rozhodování - rozhodování v čase. Problém rozhodování u Bergsona, Heideggera, Sartra a Ricoeura. Vedoucí práce J. M. Salanskis a P. Kouba, oponenti F. Karfík, R. Barbaras, F. Worms.


.--

:: Zahraniční cesty:


Zjevování a logos v Platonově filosofii, Š. Špinka, studijní cesta v rámci připravované knihy na universitu Eichstätt, Německo 21. 1. - 10. 2. 2001.


Der andere Weg in die Moderne.. I. Chvatík a C. Říha, práce na projektu ve spolupráci s IWM, Vídeň, 11.2. - 17. 2. 2001, s podporou Austrian Science and Research Liaison Office Brno.


:: Zahraniční doktorandi:


L. Hagedorn, Berlin, studijní pobyt v CFB , Praha, 12. 3. - 26. 3. 2001 a 16. 7. - 29. 7. 2001.


S. Lehmann, Wien, studijní pobyt v CFB, Praha, 1. 4. - 31. 5. 2001.

 


.--

:: 20. - 24. července proběhne ve Freiburgu první mezinárodní setkání z řady inter mundos - Freiburger philosophische Begegnungen, pořádané Archivem Eugena Finka společně s Centrem po fenonomenologii v Tokiu a Centrem fenomenologických bádání v Praze.

Tématem konference bude "Život jako fenomén (Leben als Phänomen)"


.--

:: 10. - 12. května 2001 se koná VIII. Mezinárodní kolokvium / VIII. Internationales Kolloquium Logos - Aletheia - Praxis. Heidegger a Aristoteles.


.--


:: 6. dubna se koná 18. Workshop


---


:: 22. až 24. března probíhá mezinárodní kolokvium Offene Seele - harmonische Welt, které pořádá Centrum fenomenologických bádání a Institut für die Wisenschaften vom Menschen, Wien.


.--


:: Vážení kolegové a kolegyně, dovolujeme si vám oznámit, že právě vyšel sborník z konference Fenomén jako filosofický problém. Kniha má 414 stran, ISBN 80-7298-010-6. [Náhled obálky]


.--


:: České kulturní centrum v Budapešti ve spolupráci s nakladatelstvím Kalligram pořádá besedu u příležitosti vydání maďarského překladu knihy Jan Patočka: Evropa a doba poevropská.

Besedy se zúčastní Ivan Chvatík (Praha), Paul Richard Blum, Mezei Balazs (Budapest), Garaczi Imre, Csergo Antal, Csak Laszlo (Budapest).

Doba konání: pátek 9. února ve 13 hodin. Místo: České Centrum, Stegfu 5-7, Budapest.


...


:: Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolujeme si vás pozvat na pracovní setkání k tématu Fenomenologie moci. Setkání se uskuteční ve středu 24. ledna 2001 ve 14:30 v seminární místnosti CTS, Husova 4, III. patro. Od účastníků se očekává, že krátce vyloží, v jakém ohledu je pro ně toto téma zajímavé.


.--


 

<< Zpět k HomePage

   

 

 

 

 

 
    ____________________
nahoru
   
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]