Ústav filosofie Univerzity Friedricha Schillera v Jeně,

Ústav filosofie a religionistiky FF UK Praha

a Centrum fenomenologických bádání Praha

 

 

 si Vás dovolují pozvat na prezentaci knihy

 

 

František Tomáš Bratránek:

Neue Bestimmung des Menschen

podle rukopisu z let 1840-1841 vydali

Klaus Vieweg (Jena) a Jaromír Loužil (Praha)

 

 

Prezentace se uskuteční ve středu 6. 3. v 19.00 hodin

v Centru fenomenologických bádání, Praha 1, Husova 4, třetí patro.

 

 

Při této příležitosti promluví:

 

Pavel Kouba (Praha): Zahájení

 

Jaromír Loužil (Praha): Návrat Františka Tomáše Bratránka (1815-1884)

do dějin české filosofie

 

Steffen Höhne (Jena): Patrioten in Böhmen. Überlegungen zum geistes-

und kulturhistorischen Kontext im 19. Jahrhundert zur Zeit Bratraneks

 

Klaus Vieweg (Jena): F. T. Bratranek - Der bedeutenste böhmische

Hegelianer des 19. Jahrhunderts

 

 

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

 

Po programu bude následovat malá recepce se sklenkou vína.