Město Turnov a Gymnázium Turnov

si Vás dovolují pozvat

na vzpomínkový pořad věnovaný významnému turnovskému rodákovi, filosofovi a učiteli

 

Prof. Janu Patočkovi

*1907 Turnov    +1977 Praha

 

v pátek 22. března 2002 v 15 hodin v Galerii Okresního muzea Českého ráje

 

Program

 

Přednáška:  prof. Jan Sokol, děkan Fakulty humanitních studií UK

 

Beseda s hosty

Prof. em. Erazim Kohák, CFB Prof. em. Jaroslav Kohout

   PhDr. Františka Sokolová     Doc. PhDr. Pavel Kouba, řed. Ústavu fil. a relig. FFUK, CFB

PhDr. Jiří Polívka, FFUK, CFB  RNDr. Jiří Michálek, PrFUK, CFB

        PhDr. Věra Schifferová, FLU, CFB      Ing. Ivan Chvatík, vedoucí Archivu Jana Patočky, CFB

* V kulturním programu vystoupí studenti gymnázia Vojtěch Wachtl a Martina Jeníčková *

Akce se koná ve spolupráci s Centrem fenomenologického bádání Univerzity Karlovy Praha a Akademie věd ČR a s OMČR  Turnov.