Říše stínů / schattenreich

 

Husserl a Heidegger o času, životě a smrti /

 

Husserl und Heidegger über die Zeit, das Leben und den Tod

 

 

Scénický dialog / Ein szenischer Dialog

 

Napsal / von

Hans Rainer Sepp

 

Účinkují / mit

Helmut Grieser, Hans-Matthias Fuchs

 

Režie / Inszenierung

Hans J. Ammann (Městské divadlo ve Freiburgu i. Br. / Stadttheater Freiburg i. Br.)

 

Místo / Ort

Café Montmartre, Praha 1, Řetězová ulice

Úterý 14. května 2002, 20:30 hod. / Dienstag, 14. Mai, 20.30 Uhr

 

Představení bude provedeno v němčině  / Die Aufführung ist in deutscher Sprache.

 

 

Husserl a Heidegger, oba dávno již zesnulí, debatují na onom světě o možnostech a mezích svého myšlení. Husserl přitom neopomene provokovat Heideggera odpověďmi, které mu za svého života zůstal dlužen. Tvrdí, že Heideggerovo překonání evropské metafyziky světla samo ještě příliš důvěřovalo světlu. Nakonec má být učiněno zadost stínu, neboť stinná je nejen posmrtná říše stínů, ale už i času odevzdaná říše života. – Dialog byl poprvé inscenován v prosinci 2000 v Městském divadle ve Freiburgu, kde byl rovněž několikrát uveden v roce 2001.

 

Husserl und Heidegger, beide längst aus dem Leben geschieden, debattieren im Jenseits über Möglichkeiten und Grenzen ihres Denkens. Dabei versäumt Husserl es nicht, Heidegger mit Antworten zu provozieren, die er, solange er lebte, ihm schuldig geblieben war. Husserl will erkannt haben, dass Heideggers Überwindung der abendländischen Lichtmetaphysik selbst noch zu sehr dem Licht vertraute. Endlich soll dem Schatten zu seinem Recht verholfen werden, denn schattenreich ist nicht nur das Todesreich der Schatten, sondern schon das der Zeit überantwortete Leben. – Der Dialog wurde im Dezember 2000 im Stadttheater Freiburg uraufgeführt und seitdem mehrfach wiederholt.

 

Představení umožnil laskavou podporou / Die Aufführung wird finanziert vom

 

Goethe-Institut Prag

Pořadatel / Veranstalter

Centrum fenomenologických bádání

společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR

 

Center for Advanced Research in Phenomenology

at Charles University and the Academy of Sciences of the Czech Republic